AvayeAbchelik
shenoto podcaster

آوای آبچلیک

در این پادکست در مورد پرنده نگری، پرندگان ایران، زیستگاهها و حفاظت از پرندگان صحبت خواهیم کرد و به سفرهای پرنده نگری و مصاحبه با پرنده نگران ایران و به نامهای مختلف و باورهای شکل گرفته در مورد پرندگان می پردازیم. پرنده نگری یعنی دیدن پرندگان آزاد در طبیعت. یک تفریح پر از حس و حالِ خوب، یک سفر پر از جستجو و کنجکاوی در طبیعت، برای پرنده نگری و لذت بردن از پرندگان حتی گاهی محدودیت جا و مکان و زمان وجود نخواهد داشت. شما آزادید که از پرندگان حسِ خوب دریافت کنید و لذت ببرید در قسمت اول در مورد لک لک صحبت می کنیم