https://shenoto.com/channel/AtefehAqaee

عاطفه آقایی نژاد

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/AtefehAqaee

عاطفه آقایی نژاد

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

در آبهای سبز تابستان - فروغ فرخزاد

1 0 تومان 12

تنهاتر از یک برگ با بار شادیهای مهجورم در آبهای سبز تابستان آرام می رانم تا سرزمین مرگ تا ساحل غمهای پاییزی در سایه ای خود را رها کردم در سایهء بی اعتبار عشق در سایهء فرّار خوش...