AkhlaghNojavanan

اخلاق برای نوجوانان

این بخش از پادکستهای اخلاق برای نوجوانان، همانگونه که از اسمش مشخص است، مخصوص جوانان است، که به مسائل مهم مورد نیاز ایشان به زبان ساده می‌پردازد. این محتوا می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات و دغدغه‌های این گروه سنی باشد. البته پیشنهاد می‌شود همه در هر گروه سنی این پادکست ها را دنبال کنند. فرقی ندارد... همه، در هر زمان، نیازمند به شنیدن این پادکست‌ها هستیم.

(6)

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل ششم (تواضع)

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل ششم (تواضع)

اخلاق برای نوجوانان - شماره ۵۴ تواضع - قسمت اول - معنای تواضع - امر خدا به تواضع - اقسام تواضع - اشکال تواضع

0

112

5 ماه پیش

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل پنجم ( افتخار )

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل پنجم ( افتخار )

افتخار دو نوع است. یک نوع است که بسیار خوب است و فضیلت است. اما یک نوع افتخار هم وجود دارد که بسیار بد است که قرار است در این فصل در مورد افتخار بد صحبت کنیم.

0

237

8 ماه پیش

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل چهارم ( تکبر )

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل چهارم ( تکبر )

یکی از مهمترین مباحث اخلاقی بحث کبر و تکبر و در مقابل تواضع است. بر همه ما و شما واجب است پای درس تکبر بنشینیم و تکبر را بشناسیم و آثار وخیم و زشتش را بدانیم، راههای پیشگیری و درمانش را یاد بگیریم و اصلا بفهمیم منشأ تکبر چیست. ب ...

0

151

10 ماه پیش

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل سوم ( عجب )

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل سوم ( عجب )

پادکست امروز اخلاق برای نوجوانان درباره ی مبحث عجب است. همان چیزی که ما در مکالمات روزمره مان به آن میگوییم غرور. اما این اخلاق یکی از بدترین بیمارهای اخلاقیست. وقتی انسان یک کار خوبی انجام میدهد یا یک خلق و صفت خوبی دارد اما آن را ...

0

191

10 ماه پیش

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل دوم ( ریا و اخلاص)

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل دوم ( ریا و اخلاص)

بحثی که امروز آن را آغاز میکنیم یکی از بدترین بیماری های اخلاقی است. ما در این فصل مطالب زیر را مورد مطالعه قرار میدهیم. ـ دستور قرآن و معصومین علیهم السلام به ترک ریا اوصاف ریا بیشترین نگرانی پیامبر صلی الله علیه و اله ریا شرک است. ...

0

115

10 ماه پیش

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل اول (اهمیت نماز)

اخلاق برای نوجوانان ـ فصل اول (اهمیت نماز)

این بخش از پادکستهای اخلاق برای نوجوانان، همانگونه که از اسمش مشخص است، مخصوص جوانان است، که به مسائل مهم مورد نیاز ایشان به زبان ساده می‌پردازد. این محتوا می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات و دغدغه‌های این گروه سنی باشد. البته پیشنهاد ...

7

473

10 ماه پیش