search
Abcast

آبکست

  • headset 0
  • people 0
more_vert

این پادکست با هدف افزایش آگاهی عمومی در خصوص جایگاه آب در تمدنها و فرهنگ های مختلف علی الخصوص فرهنگ و تمدن ایرانی توسط تیم مرجع مهندسی آب تهیه و تدوین میشه.

  • headset 0
  • people 0

(1)