ADAM
shenoto podcaster

پادکست آدم

دکتر مهدی داداشی در پادکست آدم به کارکردهای مغز می پردازد و هیپنوتیزم و کاربردهای اون در پزشکی نوین مورد توجه قرار میگیرند. همچنین به بررسی فرایند خلسه و پدیده ی هیپنوتیزم به عنوان کارکردهای نسبتا ناشناخته تر مغز خواهیم پرداخت.