search
ADAM

پادکست آدم

  • headset 129
  • people 3
more_vert

دکتر مهدی داداشی در پادکست آدم به کارکردهای مغز می پردازد و هیپنوتیزم و کاربردهای اون در پزشکی نوین مورد توجه قرار میگیرند. همچنین به بررسی فرایند خلسه و پدیده ی هیپنوتیزم به عنوان کارکردهای نسبتا ناشناخته تر مغز خواهیم پرداخت.

  • headset 129
  • people 3

(1)