4gah-podcast
shenoto podcaster

پادکست چهارگاه

در این پادکست اطلاعاتی در رابطه با آموزش و موسیقی به شما خواهیم داد

آلبوم‌ها (14)

قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف: پرند شوشتری)

قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف: پرند شوشتری)


در این قسمت به معرفی گوشه قرچه و اجرا و آنالیز تصنیف پرند شوشتری می پردازیم.

0

38

1 روز پیش

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز (آنالیز تصنیف : بخت بیدار)

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز (آنالیز تصنیف : بخت بیدار)


در این قسمت به معرفی ریتم 6/4 و آنالیز تصنیف بخت بیدار در دستگاه شور می‌پردازیم.

0

104

1 هفته پیش

قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)

قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)


در این قسمت به معرفی ریتم لنگ (5/8 , 7/8) و معرفی مثنوی در دستگاه شور و مقایسه چند نمونه‌ی اجرا شده در دستگاه شور می‌پردازیم.

0

112

2 هفته پیش

قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی در شور

قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی در شور


در این قسمت درباره‌ی بدست آوردن ریتمهای ترکیبی از ریتمهای ساده و ادامه دستگاه شور و گوشه رضوی، ساز و آواز رضوی صحبت می‌کنیم و به تصنیف چه شورها از عارف قزوینی با اجرای استاد غلامحسین بنان گوش می کنیم.

2

153

3 هفته پیش

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور


در این قسمت درباره ی ادامه مبحث ریتم، شناخت و معرفی میزانهای ساده (دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی ) و ادامه دستگاه شور، دانگ اول و معرفی گوشه های رهاب ، اوج ، ملانازی صحبت می کنیم.

0

252

4 هفته پیش

قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)

قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)


در این قسمت درباره ی نقش سکوت در موسیقی، شناخت انواع آن و معرفی دانگ اول دستگاه شور و گوشه کرشمه شور صحبت می کنیم.

1

192

1 ماه پیش

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان


در این قسمت درباره ی آشنایی با مبانی اولیه ریتم و شناخت واحدهای ریتمیک و معرفی دستگاه شور و درآمد شور در ردیف موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

2

187

1 ماه پیش

قسمت هفتم / ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور

قسمت هفتم / ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور


در این قسمت درباره ی مبانی اولیه ریتم در موسیقی و معرفی اولیه دستگاه شور صحبت می کنیم

2

227

1 ماه پیش

قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده

قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده


در این قسمت درباره ی راههای ساده تشخیص دستگاه ماهور از طریق فواصل موسیقی صحبت می کنیم

5

406

1 ماه پیش

قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور

قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور


در این قسمت درباره ی ساقی نامه و چهارپاره از دستگاه ماهور صحبت می کنیم

4

247

2 ماه پیش