• 4 سال پیش

  • 8

  • 10:12

میدان کست - Meydan - پشت میز نشینی و عدم تحرک خطر جدی برای سلامتی

میدان کست
1
1
0

میدان کست - Meydan - پشت میز نشینی و عدم تحرک خطر جدی برای سلامتی

میدان کست
  • 10:12

  • 8

  • 4 سال پیش

توضیحات
میدان کست با تولید سری پادکست های خوب و جذاب در مورد ورزش، برای همه ی ورزش دوستان و البته ورزشکاران اطلاعاتی را ارائه دهد.

با صدای
فرهاد جان سریان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads