• 4 سال پیش

  • 22

  • 14:38

پادکست هفتگی راه پرداخت - پادکست هفتگی راه پرداخت / تجارت الکترونیکی در ایران

راه پرداخت
0
0
0

پادکست هفتگی راه پرداخت - پادکست هفتگی راه پرداخت / تجارت الکترونیکی در ایران

راه پرداخت
  • 14:38

  • 22

  • 4 سال پیش

توضیحات
درباره فین‌تک و فراتر از آن

با صدای
رضا قربانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads