• 3 سال پیش

  • 15

  • 09:47

پادکست و گفتگوهای بیسکولنز - گفتگوی رادیویی در مورد کتاب و آموزش موسیقی به کودکان

حدیث ملکی
1
1
0

پادکست و گفتگوهای بیسکولنز - گفتگوی رادیویی در مورد کتاب و آموزش موسیقی به کودکان

حدیث ملکی
  • 09:47

  • 15

  • 3 سال پیش

توضیحات
من بیسکولنز (حدیث ملکی) به مباحث قصه گویی تصویری می پردازم "قصه ها شنیدنی و دیدنی اند اگر خوشمزه روایت بشوند" کارگردانی فیلم انیمیشن، عکاسی قصه گو و مستند علمی بیسکولنز را دنبال کنید. http://bisculens.ir http://instagram.com/bisculens http://aparat.com/bisculens دنبال کنید. منتظرتونم.

shenoto-ads
shenoto-ads