• 4 سال پیش

  • 121

  • 04:31

کتاب ضرورت گرایی - فصل 1

علیرضا پیر | Alireza pir
1
1
0

کتاب ضرورت گرایی - فصل 1

علیرضا پیر | Alireza pir
  • 04:31

  • 121

  • 4 سال پیش

توضیحات
کتاب ضرورت گرایی، نوشته greek Mckeown

با صدای
علیرضا پیر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads