• 3 سال پیش

  • 77

  • 12:13
نمایش های من - مرگ در می زند

نمایش های من - مرگ در می زند

نمایش های من
2
نمایش های من - مرگ در می زند
  • 12:13

  • 77

  • 3 سال پیش

نمایش های من - مرگ در می زند

نمایش های من
2

توضیحات
در این آلبوم،نمایش های رادیویی که ساختم را به اشتراک گذاشته ام.

با صدای
پوریا آزادی
نیما امامی
علی اصولی
لیلا ابطحی
ساینا صیف زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads