• 6 سال پیش

  • 100

  • 13:56

آرامش در آن بالا - رومولو گایه گوس

صدرا امامی
2
2
22

آرامش در آن بالا - رومولو گایه گوس

صدرا امامی
  • 13:56

  • 100

  • 6 سال پیش

توضیحات
یک داستان کوتاه آمریکای جنوبی از رومولو گایه گوس به نقل از کتاب داستان های کوتاه آمریکای لاتین - گرد آوری شده توسط روبرتو گونسالس اچه وریا - ترجمه ی عبدا... کوثری - نشر نی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads