• 5 سال پیش

  • 30

  • 04:38
موهبت های فرزندپروری به شیوه ای معمولی 2

موهبت های فرزندپروری به شیوه ای معمولی 2

zahra navazi
0
موهبت های فرزندپروری به شیوه ای معمولی 2
  • 04:38

  • 30

  • 5 سال پیش

موهبت های فرزندپروری به شیوه ای معمولی 2

zahra navazi
0

توضیحات
این مجموعه ی صوتی ترجمه ای است از کتاب صوتی دو ساعته ی دکتر برنه براون (Brene Brown) که به مساله هایی از جمله ارزشمند بودن، آسیب پذیری و احساس شرم و گناه و اثرات و عملکرد آنها در تربیت فرزندان می پردازد.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads