• 5 سال پیش

  • 1.5K

  • 41:34
باورهای غلط
  • 41:34

  • 1.5K

  • 5 سال پیش
10

توضیحات
نظام باورها و اعتقادات و جهان بینی و احساسات و عواطف و هیجانات انسان در همان 8 سال اول زندگی شکل می گیرند و اگر نیاز به اصلاح داره و ما اصلاحش نکنیم مثل این است که در 80 سالگی مان هم 10 بار همان 8 سال اول را تکرار کرده ایم . سخنرانی بسیار زیبای دکتر هلاکویی تحت عنوان (باورهای غلط)،تجربه نزدیک به مرگ، نقد فیلم راز،حس ششم و...

shenoto-ads
shenoto-ads