• 5 سال پیش

  • 23

  • 09:20

قسمت سیزدهم - رادیو پشت بوم

رادیو پشت بوم
1
1
0

قسمت سیزدهم - رادیو پشت بوم

رادیو پشت بوم
  • 09:20

  • 23

  • 5 سال پیش

توضیحات
رادیو پشت بوم چهارشنبه ها ساعت 20 گویندگان : صادق ملکی - عرفان حدادفر Website : www.poshteboum.com Telegram : @Poshteboumradio Instagram : @poshteboum.radio

با صدای
صادق ملکی
عرفان حدادفر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads