• 5 سال پیش

  • 10

  • 07:04
گفتگوی تیوال با مهدی شمسایی

گفتگوی تیوال با مهدی شمسایی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با مهدی شمسایی
  • 07:04

  • 10

  • 5 سال پیش

گفتگوی تیوال با مهدی شمسایی

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با مهدی شمسایی / نویسنده و کارگردان . گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره اپرا-تیاتر شاخ نبات

با صدای
مهدی شمسایی
مهشاد حجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads