• 7 سال پیش

  • 22

  • 09:18

شماره 1 - پادکست مهرآوا | ویژه انعکاس اخبار یادگیری الکترونیکی

دانشگاه مهرالبرز
0
توضیحات
شما را دعوت میکنیم به شنیدن شماره نخست پادکست مهرآوا که ویژه پوشش اخبار دنیای یادگیری الکترونیکی است از سوی روابط عمومی موسسه آموزش عالی مهرالبرز تهیه شده است www.mehralborz.ac.ir

shenoto-ads
shenoto-ads