• 4 ماه پیش

  • 43

  • 01:34:40
لایو داروسازی در دنیای درمان و کسب و کار

لایو داروسازی در دنیای درمان و کسب و کار

سی مار
0
لایو داروسازی در دنیای درمان و کسب و کار
0
0

لایو داروسازی در دنیای درمان و کسب و کار

سی مار
  • 01:34:40

  • 43

  • 4 ماه پیش

توضیحات
دکتر سعید ترشیزی پزشک عمومی دانشجوی PhD فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر محمدحسین خسروی پزشک عمومی کارشناس ارشد مدیریت کسب‌و‌کار سلامت و مدیریت کسب‌وکار دارویی دانشجوی PhD علوم اعصاب دانشگاه Liège محورهای گفتوگو: * تکامل داروسازی * کسب و کار حوزه دارو * پژوهش داروشناسی در بالین و پایه * پلتفرم‌های آموزشی دارویی * خوددرمانی و داروهای گیاهی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads