• 5 ماه پیش

  • 126

  • 47:31
اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری

اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری

پادکست نیک‌آوا
0
اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری
  • 47:31

  • 126

  • 5 ماه پیش

اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری

پادکست نیک‌آوا
0

توضیحات

آدمی که به فکر کارآفرینی می افته صرفا قصدش ایجاد شغل و درآمد نیست.کارآفرین انگار می خواد با بی عدالتی، فقر، بیکاری، پایین بودن سطح درک و شعور اجتماعی مقابله کنه برای همین با دقت بیشتری جامعه رو بررسی می کنه.


shenoto-ads
shenoto-ads