• 1 سال پیش

  • 122

  • 02:16:44

نشست ۴۶ کیخسرو۱۳ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس

شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
1
1
0

نشست ۴۶ کیخسرو۱۳ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس

شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
  • 02:16:44

  • 122

  • 1 سال پیش

توضیحات
سلسله نشستهای شاهنامه خوانی در باشگاه ادب پارسی در کلاب هاوس. طرح مینیاتوراز هنرمند گرامی بانو فرحناز سلطانی

با صدای
سیروس ملکی-
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads