• 2 سال پیش

  • 33.2K

  • 34:32

چکش E20/ از لوح تا پیکان: قصه آثار ملی

چکش
5
توضیحات
«در این قسمت از پادکست چکش میام سراغ چند قصه مربوط به آثار باستانی کشف شده از دل خاک ایران»

با صدای
صنم حقیقی
لیلی گلستان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads