• 1 سال پیش

  • 374

  • 06:36

فصل سوم،اپیزود سوم : نسخه نمی پیچیم...!

نسخه پیچ | Noskhehpich
4
4
2

فصل سوم،اپیزود سوم : نسخه نمی پیچیم...!

نسخه پیچ | Noskhehpich
  • 06:36

  • 374

  • 1 سال پیش

توضیحات
اصغر این هفته نسخه نمی پیچه چرااا؟... بی خیال... این اپیزود ، این تریبون ، با تمام احترام تقدیم میشه به : آبادان...

با صدای
احمدهاشمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads