• 2 سال پیش

  • 57

  • 51:03

حلقه سایبورگ: خوانش کتاب فناوری و فضیلت‌ها (جلسه چهارم)

Rasta thinktank
1
1
0

حلقه سایبورگ: خوانش کتاب فناوری و فضیلت‌ها (جلسه چهارم)

Rasta thinktank
  • 51:03

  • 57

  • 2 سال پیش

توضیحات
هم‌خوانی آنلاین‌ کتاب "فناوری و فضیلت‌ها " اثر شنن وَلر باحضور مهدی خلیلی پژوهشگر اخلاق فناوری و فلسفه علم اخلاق فضیلت یکی از رویکردهای اخلاقی‌ست که ریشه در سنت ارسطویی، کنفسیوسی، بودایی، و اسلامی دارد. طبق این رویکرد، انسان‌ها برای خوب زندگی کردن باید فضیلت‌هایی چون صداقت، انصاف، شجاعت، و شفقت را در خود بپروراند. در این حلقه‌ی مطالعاتی با محور قرار دادن کتاب _فناوری و فضیلت‌ها_ از شنن‌ ولر، استاد فلسفه در دانشگاه ادینبورگ و یکی از اخلاق‌دانان معاصر فناوری، درباره‌ی کاربرد اخلاق فضیلت در زمانه‌ی فناوری‌هایی چون شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی مطالعه و بحث خواهیم کرد. #اندیشکده_رست

با صدای
مهدی خلیلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads