• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 03:50

در ستون تسلیت ها، نامی از ما یادگاری...

الف قاف
1
1
0

در ستون تسلیت ها، نامی از ما یادگاری...

الف قاف
  • 03:50

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث/ در ستون تسلیت ها، نامی از ما یادگاری/ شعر : قیصر امین‌پور

با صدای
آرمان قاسمی
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads