• 2 سال پیش

  • 26

  • 23:42

مرور کتاب قلمکار اصفهان

مرور
0
0
0

مرور کتاب قلمکار اصفهان

مرور
  • 23:42

  • 26

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان به مرور کتاب قلمکار اصفهان می پردازیم. کتاب قلمکار اصفهان نوشته حسین یاوری و دیگران است که به این هنر قلمکاری از شروع درخشش در عصر صفوی تا امروز می‌پردازد. قلمکار هنری سنتی و اصیل با زمینه‌های گسترده و وسیع است که اوج شکوفایی آن در زمان پایتختی اصفهان در دورۀ صفویه به ثبت رسیده است.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads