• 1 سال پیش

  • 757

  • 02:48

درخواست همکاری با «کام» برای بهینه سازی ، توسعه یا راه اندازی املاک​

Mahdi Farsijani
1
1
0

درخواست همکاری با «کام» برای بهینه سازی ، توسعه یا راه اندازی املاک​

Mahdi Farsijani
  • 02:48

  • 757

  • 1 سال پیش

توضیحات
آیا مغازه ای که ما داریم برای راه اندازی املاک مناسب است یا خیر ؟ چگونه مشاور جذب کنیم؟ چگونه مشاوران مدیریت و شکوفا کنیم؟ راه های جلوگیری از ریزش مشاوران چیست؟ چگونه رونق را به دفتر املاک ما بیاوریم ؟ چگونه بنگاه املاک بزنیم؟ چگونه قرارداد بنویسم؟ به مشاوران املاکم چه آموزش هایی بدهم؟ برآورد درآمد بنگاه املاک در منطقه ما چقدر است ؟ مدارک لازم برای پروانه مشاور املاک و راهنمایی برای اخذ سریع تر و راحت تر چه مکانی در منطقه ما برای راه اندازی املاک مناسب است؟

shenoto-ads
shenoto-ads