• 2 سال پیش

  • 64

  • 18:10

زاکربرگیسم: بررسی ذهنیت فیسبوک

مهدی بیگدلی
1
توضیحات
توضیح بیشتر در مورد بلاگ‌پست: https://mimbigdeli.ir/zuckerbergism بررسی ذهنیت فیسبوک از نگاه خانم سارا فرایر، کتاب بدون فیلتر

shenoto-ads
shenoto-ads