• 2 سال پیش

  • 17

  • 30:56

قسمت سوم - می بیت ها Meebits

گاوبازی
0
0
0

قسمت سوم - می بیت ها Meebits

گاوبازی
  • 30:56

  • 17

  • 2 سال پیش

توضیحات
ذره ای از من در متاورس: هویت های مجازی سه بعدی و حواشی اونها.

با صدای
عمید مرتضوی
ایمان شیخ انصاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads