• 2 سال پیش

  • 351

  • 39:03

اپیزود پنجاه و نه: زنان شاغل، مردان خانه دار

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
3
3
0

اپیزود پنجاه و نه: زنان شاغل، مردان خانه دار

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
  • 39:03

  • 351

  • 2 سال پیش

توضیحات
چطور نقش های خانوادگی در آمریکا جابجا شد؟ خلاصه کتاب زنان شاغل، مردان خانه دار The Daddy Shift: How Stay-at-Home Dads, Breadwinning Moms, and Shared Parenting Are Transforming the American Family نویسنده: جرمی آدام اسمیت | Jeremy Adam Smith ناشر: علم | ترجمه: محمد مهدی لبیبی گوینده و متن: مهدی بهمنی تدوین: رضا بهمنی لینک‌ های پادکست: yun.ir/podlinks حمایت مالی: yun.ir/hamibash اسپانسر کتاب جیبی شوید: yun.ir/sponsor

با صدای
مهدی بهمنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads