• 1 سال پیش

  • 32

  • 09:38

شهود

فصل 1
1
1
0

شهود

فصل 1
  • 09:38

  • 32

  • 1 سال پیش

توضیحات
ر این پادکست میخوایم عمیق بشیم در موضوع شهود اینکه شهود چه تاثیری توی زندگی ما داره ؟ چه اتفاقی افتاده که از شهودمون کمتر استفاده می‌کنیم ؟ تاثیر سیستم رسمی آموزش مثل مدرسه روی شهود ما چگونه است ؟ سیستم کار چطور ؟ آیا میشه شهود رو افرایش داد؟ اگه اجازه بدیم شهودمون رشد کنه یا حداقل محدود اش نکنیم ،میتونه روی رویا پردازی ما آینده نگری ما و …تاثیر بزاره 😊

با صدای
دکتر رحیم فرضی پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads