• 2 سال پیش

  • 566

  • 04:25

فصل اول - اپیزود صفر (عمیق شو چیست ؟)

عمیق شو
1
توضیحات

گاهی لازم است عمیق شویم... عمیق شویم در خودمان در اطرافیان در جهان هستی و هر آنچه در اطرافمان می گذرد. عمیق شدن به ما کمک می کند موضوعات را بهتر بفهمیم، بهتر تحلیل کنیم و به درستی دلیل اتفاقات اطراف را متوجه شویم.... با ما در عمیق شو همراه باشید.


با صدای
دکتر رحیم فرضی پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads