• 2 سال پیش

  • 52

  • 04:25

عمیق شو چیست ؟

فصل 1
1
1
0

عمیق شو چیست ؟

فصل 1
  • 04:25

  • 52

  • 2 سال پیش

توضیحات
گاهی لازم است عمیق شویم... عمیق شویم در خودمان در اطرافیان در جهان هستی و هر آنچه در اطرافمان می گذرد. عمیق شدن به ما کمک می کند موضوعات را بهتر بفهمیم، بهتر تحلیل کنیم و به درستی دلیل اتفاقات اطراف را متوجه شویم.... با ما در عمیق شو همراه باشید.

با صدای
دکتر رحیم فرضی پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads