• 6 سال پیش

  • 36

  • 09:55

قسمت دوم - رادیو پشت بوم

رادیو پشت بوم
2
2
0

قسمت دوم - رادیو پشت بوم

رادیو پشت بوم
  • 09:55

  • 36

  • 6 سال پیش

توضیحات
رادیو پشت بوم چهارشنبه ها ساعت 20 گویندگان : صادق ملکی - عرفان حدادفر Website :www.poshteboum.com Telegram : @Poshteboumradio Instagram : @poshteboum.radio

با صدای
صادق ملکی
عرفان حدادفر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads