• 2 سال پیش

  • 40

  • 20:00

پادکست نوروزی حقوق‌یار؛ آغاز راه!

پادکست حقوق‌یار
0
0
0

پادکست نوروزی حقوق‌یار؛ آغاز راه!

پادکست حقوق‌یار
  • 20:00

  • 40

  • 2 سال پیش

توضیحات
❖‌ در پادکست نوروزی حقوق‌یار؛ خواهید شنید... ‌‌‌‏ ━━━━━━━━━━━ 🍷یک جرعه چکامه : 00:00 • تدقیق نوروز باستانی : 02:15 🍷جرعه‌ای دیگر... : 08:40 • بررسی آیین تازه کانون‌وکلا : 10:25 🍷جرعه‌ای دیگر... : 15:25 • کلام آخر؛ یاعلی! : 17:10 ‌‌‏━━━━━ 🌕 نخستین پادکست رسمی حقوق‌یار 🌖 یگانه طرح منبع اختصاصی 🌗 مدت زمان : 20 دقیقه 🌘 تهیه و تنظیم : خانواده حقوق‌یار 🌑 اطلاعات بیشتر : https://t.me/Law_Assistant

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads