• 8 ماه پیش

  • 75

  • 41:08
اپیزود سیزدهم: موسیقی و افسردگی

اپیزود سیزدهم: موسیقی و افسردگی

پادکست سکوت
21
اپیزود سیزدهم: موسیقی و افسردگی
  • 41:08

  • 75

  • 8 ماه پیش

اپیزود سیزدهم: موسیقی و افسردگی

پادکست سکوت
21

توضیحات
افسردگی متداول ترین اختلال روانی بین انسان هاست. چرا ما افسرده می شویم و این احساس چگونه در ما شکل می گیرد؟ موسیقی درمانی چگونه به بهبود این مشکل کمک می کند؟ خود درمانی با موسیقی برای مهار این احساس چگونه قابل انجام است و چرا در زمان غم و اندوه ما موسیقی غمگین را ترجیح می دهیم؟. پاسخ به تمامی این پرسش ها به پشتوانه تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه را در پادکست سکوت بشنوید

با صدای
سینا لطیف پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads