• 7 سال پیش

  • 49

  • 18:26

بازاریابی سیاسی چیه؟ آیا کاندیداها از فنون بازاریابی استفاده می‌کنن؟

احمد شمسی
2
2
1

بازاریابی سیاسی چیه؟ آیا کاندیداها از فنون بازاریابی استفاده می‌کنن؟

احمد شمسی
  • 18:26

  • 49

  • 7 سال پیش

توضیحات
بازاریابی سیاسی به چه معناست؟ آیا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخابات، از فنون بازاریابی برای موفقیت در مبارزات انتخاباتی خود استفاده می‌کنن؟ به این پادکست صوتی گوش کنین. شما عزیزان می‌تونین در لینک زیر، درباره این پادکست صوتی نظر بنویسین و اگر سوالی دارین بپرسین تا همونجا پاسخ بدم: http://shamsi.co/political-marketing

shenoto-ads
shenoto-ads