• 1 سال پیش

  • 95

  • 21:41

نمایشنامه خوانی

نمایشنامه خوانی
0
0
0

نمایشنامه خوانی

نمایشنامه خوانی
  • 21:41

  • 95

  • 1 سال پیش

توضیحات
نمایشنامه خوانی پرده آخر "هملت" ، به قلم علیرضا جلالی تبار. انتشار:تابستا۱۳۹۶_پیاپی دوم فصلنامه پیام چارسو

با صدای
علیرضا جلالی تبار

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads