• 1 سال پیش

  • 12

  • 05:50

Introduction | معرفی

دیتاتاک
0
0
0

Introduction | معرفی

دیتاتاک
  • 05:50

  • 12

  • 1 سال پیش

توضیحات
من سید علی صادقی عقیلی به همراه دوست خوبم امیر جلال میخوایم همه چیز رو راجع به انقلاب صنعتی نسل چهارم با هم شخم بزنیم و بررسی کنیم

با صدای
سید علی صادقی عقیلی
امیر جلال
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads