• 2 سال پیش

  • 21

  • 03:45
  • 03:45

  • 21

  • 2 سال پیش

توضیحات
شاعر : اخوان ثالث گوینده : یاسین خلج موسیقی : valas از ugni grinko ای کبوتر ها کاکشی پر میزد آنجا ، مرغ دردم ای کبوتر ها . که من ارمستم ، اگر هشیار ، گرچه میدانم به هست الوده مردم ای کبوتر ها . های پاکان ! های پاکان ! .... اميدواريم كه از شنيدنش لذت ببريد .

با صدای
یاسین خلج
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads