• 2 سال پیش

  • 24

  • 15:37

تجدد در تاریخ معاصر

بسامد رادیو
1
1
0

تجدد در تاریخ معاصر

بسامد رادیو
  • 15:37

  • 24

  • 2 سال پیش

توضیحات
با ما بیشتر بدانید درباره تاریخ ایران

با صدای
مجری :سحر عزیزی راوی : دکتر جواد سخا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads