• 2 سال پیش

  • 23

  • 38:40

Simar E11 آرتریت سپتیک

سی مار
1
1
1

Simar E11 آرتریت سپتیک

سی مار
  • 38:40

  • 23

  • 2 سال پیش

توضیحات
تو این اپیزود قراره داستان لاله رو بشنویم و راجع به بیماری «آرتریت‌سپتیک» صحبت کنیم. اول اپیزود هم یه مقدار راجع به شرایط فعلی رشته‌مون و دغدغه‌های روزمره‌مون صحبت کردیم. پس همراهمون باشید. •نویسندگان: محمدتقی عظیمی، پدرام سلطانی، سارا ودیعی •گویندگان: پدرام سلطانی، امیر احسان وکیل، دکتر عطیه بادامچی، سارا ودیعی •ادیت: هما عباسی •انتشار: زهره فعله‌گری لینک (https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare) تدتاکی که راجع بهش صحبت کردیم، اینجا براتون گذاشتیم. برای حمایت از ما میتونید اپیزودهامون رو به دوستاتون معرفی کنید یا از طریق این (https://hamibash.com/simarpodcast) لینک اقدام کنید.

با صدای
دکتر عطیه بادامچی
سارا ودیعی
امیراحسان وکیل
پدرام سلطانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads