• 1 سال پیش

  • 45

  • 20:04

رندانه زیستن

رادیو محتوا
0
0
0

رندانه زیستن

رادیو محتوا
  • 20:04

  • 45

  • 1 سال پیش

توضیحات
چە اتفاقی افتاد کە ارزش برای ما معنای شهرت و پول پیدا کرد؟ مسئولیت پذیری کجا فراتر از یه صحبته؟ آیا همیشه ما درست می‌گیم؟ همه این پرسش‌ها و جواب‌هاشون یعنی زندگی بهتر برای مرگی زیبا،،،‌‌. کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن ، ترجمه آقای ارشاد نیکخواه منبع من در این پادکسته .

با صدای
هیرواحمدزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads