• 2 سال پیش

  • 172

  • 29:14

Episode:3

کافکا
2
2
0

Episode:3

کافکا
  • 29:14

  • 172

  • 2 سال پیش

توضیحات
سبک:سنتی_کاستوم تایپ:میکس/بیکلام با ساز های غالبِ زهی/مضرابی(تار،سه تار و...)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads