• 1 سال پیش

  • 32

  • 01:00

3 ایده نام‌گذاری دوره آموزشی

مدرس میلیونر
0
0
0

3 ایده نام‌گذاری دوره آموزشی

مدرس میلیونر
  • 01:00

  • 32

  • 1 سال پیش

توضیحات
اسم‌ دوره آموزشیم رو ‌چی بذارم‌️ بیش از ۲۰ الگو در نام گذاری کتاب و‌ دوره های آموزشی وجود داره که مدرس های مطرح دنیا ازش استفاده میکنند که ۳ ایده جذاب در نامگذاری رو توضیح‌ دادم. ایده شما برای نام گذاری چیه ️ ️کامنت کن.

با صدای
علیرضا بهادری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads