• 1 سال پیش

  • 297

  • 54:12
36) تمام کردن را شروع کنید - چارلی گیلکی

36) تمام کردن را شروع کنید - چارلی گیلکی

اکوبوک | Ecobook
6
36) تمام کردن را شروع کنید - چارلی گیلکی
6
1

36) تمام کردن را شروع کنید - چارلی گیلکی

اکوبوک | Ecobook
  • 54:12

  • 297

  • 1 سال پیش

توضیحات
چند لحظه درنگ کنید و به دو هفتۀ گذشتۀ زندگی‌تون فکر کنید. چقدر از زمان و توجه شما صرف چیزهایی شده که واقعاً براتون مهم بودن؟ پاسخ صادقانۀ اغلب افراد اینه: «نه خیلی.» این کتاب کاری می‌کنه تصمیم بگیرید امروز، روزی باشه که منتظر موندن رو کنار بگذارید و تمام کردن رو شروع کنید. اجازه بدید بریم سراغش! خلاصه کتاب « تمام کردن را شروع کنید» رو ایمان براتون روایت میکنه و در آخر با مهدی با هم درباره موضوع کتاب صحبت می‌کنند!

با صدای
ایمان اسلام پناه
مهدی انصاری نژاد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads