• 2 سال پیش

  • 134

  • 02:32

SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in T2DM

Daily cardiology
0
0
0

SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in T2DM

Daily cardiology
  • 02:32

  • 134

  • 2 سال پیش

توضیحات
The renal and cardiovascular protective effects of SGLT2 inhibitors

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads