• 2 سال پیش

  • 79

  • 50:22

گفتارهای عمومی ناصر فکوهی استاد انسانشناسی دانشگاه تهران

انسان شناسی گفتگوهای عمومی
4
4
0

گفتارهای عمومی ناصر فکوهی استاد انسانشناسی دانشگاه تهران

انسان شناسی گفتگوهای عمومی
  • 50:22

  • 79

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این پادکست گفتگوهای عمومی دکتر ناصر فکوهی بازپخش خواهد شد. دکتر ناصر فکوهی استاد انسانشناسی دانشگاه تهران هستند و در این گفتگوهای عمومی مطالب را به صورتی قابل فهم برای مخاطب عام بیان می دارند.

با صدای
[object Object]
ناصر فکوهی
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads