• 2 سال پیش

  • 220

  • 11:13

از راه اندازی متاورس کعبه و تایید تعلق داشتن کل ماینرهای کشف شده از شرکت بورس توسط رئیس جدید سازمان تا پافشاری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر صدور مجوز برای صرافی های داخلی رمزارز

چین-پاد
0
0
0

از راه اندازی متاورس کعبه و تایید تعلق داشتن کل ماینرهای کشف شده از شرکت بورس توسط رئیس جدید سازمان تا پافشاری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر صدور مجوز برای صرافی های داخلی رمزارز

چین-پاد
  • 11:13

  • 220

  • 2 سال پیش

توضیحات
از راه اندازی متاورس کعبه و تایید تعلق داشتن کل ماینرهای کشف شده از شرکت بورس توسط رئیس جدید سازمان تا پافشاری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر صدور مجوز برای صرافی های داخلی رمزارز و خرید بی‌سابقه بیت کوین در کف‌های قیمتی از ۲ سال گذشته تا پذیرش دوج کوین توسط تسلا

shenoto-ads
shenoto-ads