• 2 سال پیش

  • 55

  • 06:49

معرفی انجمن تخصصی کودک و رسانه www.koodak.tv

رسانه کودک
1
1
0

معرفی انجمن تخصصی کودک و رسانه www.koodak.tv

رسانه کودک
  • 06:49

  • 55

  • 2 سال پیش

توضیحات
انجمن تخصصی کودک و رسانه یک تشکل مردم نهاد (NGO) است که در راستای صیانت از حقوق کودکان در عرصه رسانه ها - ارتقای نگرش مخاطبان (خردسال ،کودک، نوجوان و اولیا ومربیان) و ارتقای کیفی تولیدات رسانه‌ای حوزه کودک فعالیت میکند

shenoto-ads
shenoto-ads