• 2 سال پیش

  • 0

  • 06:45

سخن سردبير _ نشریه شماره اول سینرژی

سینرژی
0
0
0

سخن سردبير _ نشریه شماره اول سینرژی

سینرژی
  • 06:45

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
نشریه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع (سینرژی) _ اولین شماره نشریه

با صدای
شقایق کاظمینی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads